Download ComponentOne Studio Ultimate v2020.3.1 – Bộ linh kiện tốt nhất cho lập trình

ComponentOne Studio Ultimate là một bộ công cụ hỗ trợ bạn tạo ra một giao diện cho Visual Studio đẹp hơn và nhiều tính năng hơn cho nhiều dự án khác nhau trong môi trường lập trình. ComponentOne tạo ra một trong những bộ linh kiện tốt nhất cho lập trình .NET. Bộ ComponentOne Studio Ultimate là bộ thành phần hoàn chỉnh dành cho ASP.NET, WinForms, ActiveX. WPF, UWP, Xamarin, JavaScript, ASP.NET Core MVC…

ComponentOne Studio Ultimate v2020.3.1

Phần mềm giúp tiết kiệm thời gian đáng kể và giúp bạn tập trung hơn vào logic với bộ công cụ điều khiển giao diện người dùng hoàn chỉnh, nhanh chóng và linh hoạt cho .NET, JavaScript và Xamarin.

ComponentOne Studio Ultimate bao gồm:

 • ComponentOne Studio for ActiveX x86/x64
 • Studio for ComponentOne ASP.NET Wijmo
 • ComponentOne Studio for Compact Framework (Mobile Devices)
 • ComponentOne Studio for iPhone
 • ComponentOne Studio for LightSwitch
 • ComponentOne Studio for Silverlight
 • ComponentOne Studio for Windows Phone
 • ComponentOne Studio for WinForms
 • ComponentOne Studio for WinRT XAML 8.1
 • ComponentOne Studio for WPF
 • ComponentOne Doc-To-Help
 • ComponentOne IntelliSpell for Visual Studio
 • ComponentOne OLAP for WinForms
 • ComponentOne XapOptimizer

Tính năng của ComponentOne Studio Ultimate

 • Lưới dữ liệu mới và Điều khiển đầu vào cho Blazor (Beta) – Làm tròn ứng dụng web C# của máy chủ và máy khách của bạn với một bộ điều khiển UI gốc được xây dựng cho Blazor từ đầu.
 • Hỗ trợ cho .NET Core 3.0 – Tất cả các điều khiển WinForms, WPF và ASP.NET Core đã được thử nghiệm để hỗ trợ .NET Core 3.0.
 • Cải thiện thời gian thiết kế cho các điều khiển WPF và cung cấp các mẫu đa dự án cho WinForms cho phép bạn nhắm mục tiêu .NET Core 3.0.
 • Chính thức phát hành Dải băng thông minh – Dải băng mới cho WinForms được xây dựng trên .NET 4.5.2 và dựa trên các khái niệm giao diện người dùng của Office 365.

Yêu cầu cấu hình

 • Hệ điều hành: Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows XP SP2 / Windows 7 / Windows 10
 • UWP: Microsoft Visual Studio 2015 trở lên
 • WPF: NET Framework 4.0 trở lên Visual Studio 2010 trở lên
 • WinForms: NET Framework 2.0 trở lên / Visual Studio 2010 trở lên

Download ComponentOne Studio Ultimate v2020.3.1

Kích thước: 843 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

 1. Tải file về theo đường dẫn ở trên
 2. Thực hiện giải nén file với pass: loadnhanh.com
 3. Cài đặt về và nhấn các nút “Next”, “OK”, “Install”
 4. Hoàn tất quá trình cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *