Download Moglyph FX V2.04 Full Pre-Activated

Mograph là một trong những mô-đun hoạt hình và nhân bản thủ tục mạnh mẽ và mạnh mẽ nhất, được người dùng Cinema4D biết đến rất nhiều. Người dùng AfterEffects có thể thử trước một chút sức mạnh của nó miễn phí, nhờ vào “Fracture” và 2 “Effectors” (Plain và Random) đi kèm với phiên bản Cinema 4D Lite, được đóng gói với mọi phiên bản AfterEffects CC.

Download Moglyph FX V2.04 Full Pre-Activated

Các tính năng của Moglyph

Rất nhiều tính năng mới đã được thêm vào phiên bản 2 của MoglyphFX:

  • Bảng điều khiển giao diện người dùng đã được thay đổi với tab “HELPMATE” thứ ba hoàn toàn mới (chứa một số tiện ích Hiệu ứng và chủ yếu là Trợ lý mới cho phép bạn tạo phông chữ Moglyph tùy chỉnh mới một cách tương tác)
  • 2 hiệu ứng NHÓM và ÂM THANH mới
  • Hỗ trợ 3D per Glyph (các thuộc tính xoay X và Y mới cho mọi bản sao và mọi hiệu ứng)
  • Khả năng thay đổi kích thước (2D hoặc 3D) và màu sắc của Nhân bản khi đang bay, cũng như cài đặt của Effector’s Falloff
  • Các tùy chọn biến đổi và kiểu mới có sẵn trên cơ sở mỗi Glyph (hiệu ứng giả Glyph-N mới) …

Tương thích

After Effects2022, 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Link download Moglyph FX V2.04 Full Pre-Activated

Kích thước: 4 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cách cài đặt

  • Xem file MoglyphFX_user_guide.pdf để biết cách cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *