Download NVIDIA Iray Server v3.3 – Công cụ kết xuất từ máy chủ

NVIDIA Iray Server là một giải pháp kết xuất phân tán, đa người dùng, tập trung vào tính linh hoạt và dễ sử dụng mà không làm giảm hiệu suất. Nó sử dụng bản cài đặt và giấy phép chung để cung cấp kết xuất hàng loạt ngoại tuyến truyền thống và kết xuất tương tác cho tất cả các sản phẩm plugin NVIDIA Iray mà không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng nào khác. Nó có sẵn trên Windows và Linux, phối hợp liền mạch với các máy khách Iray bất kể hệ điều hành của chúng là gì.

Download NVIDIA Iray Server v3.3

Các tính năng của Máy chủ Iray NVIDIA

 • Kết xuất
 • Xếp hàng
 • Truyền trực tuyến
 • Giảm thiểu thời gian tải lên.
 • Sử dụng tương tác khá trôi chảy.
 • Giải phóng bạn khỏi việc quản lý tài sản.
 • Hiển thị cục bộ sẽ khớp với những gì bạn nhận được từ Máy chủ Iray.

Cấu hình cài đặt

 • Chi tiết kỹ thuật và yêu cầu hệ thống
 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7
 • Bộ xử lý: Dòng Intel đa lõi trở lên, Xeon hoặc AMD tương đương
 • RAM: 4GB (khuyến nghị 8GB hoặc hơn)
 • Dung lượng đĩa cứng trống: khuyến nghị 4GB trở lên

Link download NVIDIA Iray Server v3.3

Kích thước: 992 MB

Link tải Google driver: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 • Tải phần mềm về và giải nén
 • Chép các file trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt
 • Hoàn thành!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *