Download TablePlus 3.12.21 Win/Mac – Phần mềm quản trị , truy vấn cơ sở dữ liệu

TablePlus là ứng dụng mạnh mẽ để quản lý nhiều cơ sở dữ liệu, có khả năng làm việc với PostgreSQL, SQLite, MySQL và nhiều loại khác. Ứng dụng cung cấp bộ công cụ toàn diện cho phép người dùng thực hiện tất cả các hoạt động quản lý cơ sở dữ liệu trong môi trường GUI. Người dùng có thể xử lý cấu trúc cơ sở dữ liệu cũng như xử lý các truy vấn, chỉnh sửa và duyệt dữ liệu.

Download TablePlus 3.12.21 Win/Mac

Các tính năng của TablePlus 3.12

 • Một ứng dụng mạnh mẽ để quản lý cơ sở dữ liệu
 • Đơn giản và một ứng dụng đơn giản
 • Cải thiện hiệu suất và nâng cao quy trình làm việc
 • Kiểm soát hoàn toàn cấu trúc cơ sở dữ liệu
 • Một bộ công cụ hoàn chỉnh để quản lý cơ sở dữ liệu
 • Máy khách SSH tích hợp để kết nối với các máy chủ hỗ trợ SSH
 • Trình chỉnh sửa truy vấn tích hợp cùng với hỗ trợ chỉnh sửa dữ liệu
 • Cho phép người dùng xử lý MySQL, PostgreSQL và SQLite
 • Cho phép người dùng thực hiện tất cả các tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu
 • Cung cấp môi trường dựa trên GUI để xử lý cơ sở dữ liệu
 • Cung cấp một bộ công cụ toàn diện để tạo ra kết quả chính xác
 • Ứng dụng đơn giản và dễ hiểu với các tùy chọn tự giải thích
 • Các tính năng đánh dấu cú pháp và hỗ trợ cho các bộ lọc nâng cao
 • Cung cấp một bộ công cụ toàn diện để tự hào về mã
 • Nâng cao toàn bộ quy trình làm việc và tiết kiệm nhiều thời gian trong khi xử lý cơ sở dữ liệu
 • Nhiều tùy chọn và tính năng mạnh mẽ khác

Cấu hình cài đặt

 • Hệ điều hành: Windows 2K / XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 20 MB dung lượng ổ đĩa tối thiểu cần thiết
 • Bộ nhớ đã cài đặt: Yêu cầu RAM tối thiểu 128MB
 • Bộ xử lý: Bộ xử lý lõi đơn hoặc cao hơn

Link download TablePlus 3.12.21 Win/Mac

Link tải Google Drive TablePlus 3.12.21 cho Win: DOWNLOAD

Link tải Google Drive TablePlus 3.12.21 cho Mac: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 • Tải phần mềm về máy và giải nén.
 • Cài đặt phần mềm.
 • Chạy file licGen để sinh license file.
 • Hoàn thành cài đặt và sử dung!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *