Download Telerik Collection for .NET 2021 – Bộ công cụ lập trình cho .Net

Telerik Collection for .NET 2021 bao gồm toàn bộ bộ công cụ dành cho nhà phát triển và kiểm tra tự động của Telerik để giúp các nhóm phát triển phần mềm xây dựng ứng dụng nhanh hơn với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn. Gói này bao gồm tất cả các bộ điều khiển giao diện người dùng Telerik bao gồm ASP.NET AJAX, Silverlight, MVC, WinForms và WPF; các công cụ để Báo cáo và ORM, Phân tích Mã và Chế nhạo; và Phiên bản dành cho nhà phát triển WebUI Test Studio.

Download Telerik Collection for .NET 2021

Thành phần của Telerik Collection for .NET 2021

 • UI for ASP.NET AJAX
 • UI for Silverlight
 • UI for WinForms
 • UI for WPF
 • UI for Xamarin
 • Reporting
 • JustCode
 • JustMock
 • Web Parts for SharePoint 2010
 • Web Parts for SharePoint 2013
 • Kendo UI Professional
 • UI for ASP.NET MVC

Cấu hình cài đặt

 • Bộ xử lý: x86 hoặc x64 Bộ xử lý Pentium 1 GHz hoặc tương đương (tối thiểu); Bộ xử lý Pentium 1 GHz hoặc tương đương (khuyến nghị)
 • RAM: 512 MB (tối thiểu); 1 GB (khuyến nghị)
 • Màn hình: 800 x 600, 256 màu (tối thiểu); Màu cao 1024 x 768, 32-bit (khuyến nghị)
 • Đĩa cứng: có thể yêu cầu dung lượng trống lên đến 1,5 GB

Link download Telerik Collection for .NET 2021 R2 Retail

Dung lượng: 2.2 GB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt

Các thành phần được cung cấp là Thương mại, Retail và hoàn chỉnh, vì thế bạn chỉ cần tải xuống và giải nén là có thể sử dụng, không cần phải kích hoạt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *