Download PTC Mathcad Prime 6 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

PTC Mathcad là phần mềm mạnh mẽ được thiết kế để phân tích, giải quyết, tài liệu và chia sẻ các tính toán và thiết kế. Phần mềm tính toán trực tiếp với các lô, đồ thị, văn bản và hình ảnh vào một tài liệu duy nhất mang lại khả năng tính toán mạnh mẽ và thật dễ dàng.

PTC Mathcad Prime 6

PTC MathCAD còn là một công cụ tuyệt vời để ghi lại các công thức, phương trình và tính toán toán học. Chương trình này biết rất rõ rằng tất cả chúng ta đều giao tiếp tốt hơn với các ký hiệu toán học, vì vậy tất cả các phương trình có thể được ghi lại chính xác bằng ngôn ngữ toán học và bằng các ký hiệu quen thuộc giống nhau.

Tính năng của PTC Mathcad Prime

 • Tính toán hàm số nâng cao và Lập trình
 • Chuyển đổi đơn vị tự động và khả năng kiểm tra đơn vị
 • Tự động cập nhật các tính toán và giải các hệ phương trình
 • Các hàm số và toán tử cơ bản, bao gồm đại số và lượng giác
 • Quản trị và quản trị CNTT tập trung
 • Tận dụng các thư viện C / C ++ trong bảng tính của bạn
 • Chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật bằng cách sử dụng các mẫu
 • Viết các phương trình sử dụng ký hiệu toán học tự nhiên, và nhiều tính năng nổi bật hơn nữa

Yêu cầu cấu hình

 • Hệ điều hành: Windows 7/8/10
 • RAM: 1 GB
 • Đĩa trống: 1.5 GB
 • NET Framework: version 4.5.1

Download PTC Mathcad Prime 6 Full Crack

Kích thước: 846 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: loadnhanh.com

Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 • Tải phần mềm về máy theo link tải trên.
 • Giải nén thư mực _SolidSQUAD_ bên trong có file FillLicense.bat, chạy file FillLicense.bat sẽ sinh ra file PTC_D_SSQ.dat
 • Sau đó, copy file PTC_D_SSQ.dat vừa sinh vào thư mục C:\Program Files\PTC và tạo biến môi trường PTC_D_LICENSE_FILE trỏ tới C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 • Thực hiện cài đặt PTC Mathcad Prime 6.0.0.0
 • Copy thư mục Mathcad Prime 6.0.0.0 vào C:\Program Files\PTC
 • Chạy file SolidSQUADLoaderEnabler.reg chọn Yes -> OK
 • Mở phần mềm PTC Mathcad Prime 6.0.0.0 sau khi cài đặt
 • Chọn Configure product to use existing license => Next => File => Browse => C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 • Cuối cùng chọn Configure License > Exit
 • Hoàn tất cài đặt.

Video hướng dẫn cài đặt PTC Mathcad Prime 6 Full Crack

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *